RY BIOGRAFS COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Cookies:

På Ry Biografs hjemmeside bruges cookies til:
- at muliggøre funktioner som bestilling og køb:
holde styr på forskellige samtidige gæsters eventuelle samtidige bestillinger, så de ikke blandes sammen, etc.
- at forbedre brugeroplevelsen:
huske på indtastede brugerinformationer som e-mailadresse o. lign. Dette muliggør auto-login, etc.

Du kan i din browser blokere for brugen af cookies, ligesom du kan slette de cookies, der er gemt på computeren. Vær opmærksom på, at hjemmesiden ikke fungerer som tiltænkt, hvis der blokeres for brugen af cookies.

Privatliv:

Ry Biograf registrerer kun de data, som du selv oplyser, og som er nødvendige for at levere den ønskede vare eller service til dig. Vi opbevarer data forsvarligt og videregiver dem ikke til tredjepart. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide, hvilke af dine data Ry Biograf ligger inde med.

Billetkøb
Ved reservation / køb af billet til arrangementer i Ry Biograf registreres du som bruger med navn, telefonnummer (reservatiosnnummer) og mailadresse. Registreringen anvendes udelukkende i forbindelse med afhentning af reservationer, køb eller ændringer i samme. Data er registreret hos vores samarbejdspartner, ebillet, som overholder gældende lovgivning.

Medlemmer
Vi registrerer navn, adresse og mailadresse for at kunne sende den årlige kontingentopkrævning med indkaldelse til generalforsamling. Data er registreret hos NETS, som overholder gældende lovgivning.

Nyhedsbrev
Vi registrerer din mailadresse og bruger den udelukkende til at udsende nyhedsbrev ol.
Mailadressen er registreret i biografens mailsystem. Biografen overholder gældende lovgivning i forhold til adgang til maillisten.
Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes med omgående virkning. Send mail herom til biografen med ordet AFMELD i emnefeltet.

Frivillige
Ry Biograf registrerer navn, telefonnummer og mailadresse. Data opbevares forsvarligt og er kun tilgængelige for relevante personer.